Lean Constructie Advies Woningbouw

Snel, Flexibel, Betrouwbaar en Voordelig 

 

Waarom partners

Missie en visie

Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. En er is een grote behoefte deze woningen snel en efficiënt te realiseren. Klantwensen en kwaliteit staan voorop.

Bij ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van woningen zijn veel partijen betrokken. Iedereen is er van overtuigd dat de faalkosten hoog zijn. Faalkosten voorkomen doe je door samen te werken en optimaal te communiceren.

Het is onze missie aan deze doelstellingen een bijdrage te leveren

Onze visie is om informatie niet steeds opnieuw te maken maar één keer en dan goed. VeriCon One is hiervoor gemaakt!

Faalkosten

Faalkosten zijn een gevleugeld begrip in de bouw. En het is een breed begrip en het is niet altijd duidelijk wat er bedoeld wordt. En in welk kader het geplaatst moet worden. En hoe moet het worden opgelost?

Faalkosten zijn alle extra kosten en gederfde opbrengsten die ontstaan door onduidelijkheden, miscommunicatie, tijdgebrek, onvoldoende informatie, verkeerde handelingen en/of leveringen, ontbreken van vergunningen, wijzigingen in een laat stadium, werkonderbrekingen, wachttijden enzovoorts die te relateren zijn aan de factoren kwaliteit, geld en tijd. 

Zo opgeschreven is het voor veel actoren en leveranciers in de bouwketen heel herkenbaar.

Omvang

Algemeen aanvaard is het idee dat de faalkosten rond de 10% van de bouwkosten liggen. Onderzoeken wijzen ook in die richting. Er zijn ook geluiden dat de faalkosten, met bijvoorbeeld 20% of meer, veel hoger liggen.

Prijzen in de bouw zijn altijd gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Nacalculatie van bestede uren bijvoorbeeld omvat altijd ook alle uren en zaken die besteed zijn aan dubbel werk, opnieuw doen, herstelwerk en coulance.

Al deze kosten willen we vermijden waardoor er betere prijzen zijn voor klanten en betere rendementen voor leveranciers.

Hoe anders

VeriCon is deskundig en ervaren in engineering voor diverse leveranciers (en misschien uw producten ook wel) gekoppeld aan hun ERP en productie en wil deze kennis integreren in VeriCon One. VeriCon One maakt ontwerpen en produceren vanuit één omgeving mogelijk. BIM en lean in één.

Partner Leverancier

De Partner-leverancier is aangesloten op het engineeringsysteem van VeriCon One. Deze aansluiting realiseren wij bij VeriCon. De output van VeriCon One voor u als leverancier is optimale input zoals u die gewend bent of beter. Werktekeningen en hoeveelhedenstaten en waar nodig of wenselijk data informatie tbv van uw ERP-systeem (moeiteloos door u in te lezen) en productiedata bestanden voor uw geautomatiseerde productie.

En u krijgt deze informatie één keer en meteen goed. VeriCon One zorgt ervoor dat alles is afgestemd met de overige leveranciers en/of onze opdrachtgever.

VeriCon One werkt in opdracht van de opdrachtgever/aannemer en is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte productiegegevens. U verkrijgt zelfstandig uw opdracht van deze opdrachtgever/aannemer en heeft de verantwoordelijkheid voor de juiste levering op basis van de verstrekte gegevens, niet voor de gegevens zelf. 

VeriCon One is geen platform voor inkoop of verkoop !

Vragen

Is het voor u interessant deze dienstverlening uitgebreid te zien met engineering van uw producten zoals bijvoorbeeld prefab fundering, systeemvloeren begane grond, een prefab beton casco, systeemvloeren verdieping dan horen wij dit graag van u. Belt u ons gerust of stuur een mail via CONTACT.

Ontwikkeling

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van VeriCon One, mogelijke partners van VeriCon One en mogelijke nieuwe uitbreiding in dienstverlening van VeriCon One.

Partner worden

De meest voor de hand liggende eerste Partners van VeriCon One zijn leveranciers van prefab funderingen, systeemvloeren en prefab casco systemen. Wanneer u hier gedachten over heeft horen wij het graag.

Wij komen graag met potentiële partner-leveranciers in contact om te verkennen of het voor u als potentiële partner-leverancier wenselijk en mogelijk is om uw producten te engineeren via VeriCon One.

met voor uw klanten :

  • Altijd een vaste scherpe prijs per woning
  • Altijd een constante hoge kwaliteit
  • Onbeperkt de mogelijkheid om te wijzigen zónder extra kosten.
  • Altijd conform alle wettelijk eisen.

en voor u :

  • Een tevreden klant
  • Faalkosten en coulancekosten naar nihil
  • Een beter rendement